Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

Raport vjetor

Raporti Vjetor i Punës 2019
Shkarko dokumentin e plote
Raporti Vjetor i Punës 2018
Shkarko dokumentin e plote
Raporti Vjetor i Punës 2017
Shkarko dokumentin e plote
Raporti Vjetor i Punës 2016
Shkarko dokumentin e plote
Raporti Vjetor i Punës 2015
Shkarko dokumentin e plote
Raporti Vjetor i Punës 2014
Shkarko dokumentin e plote
Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm Raport Vjetor 2013
Shkarko dokumentin e plote
Raport mbi veprimtarinë e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm (SHKB) 2012
Shkarko dokumentin e plote
Raport mbi veprimtarinë e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm (SHKB) 2011
Shkarko dokumentin e plote

Kthehu Pas