Seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Fatmir Lleshaj

NJOFTIM PËR SEANCË DËGJIMORE
Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Fatmir Lleshaj

Subjekti: Z. Fatmir Lleshaj, me funksion aktual Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit dhe Drejtimit, në Departamentin e Sigurisë Publike, në Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Data 28.02.2024, Ora: 10.30
Trupa e Vlerësimit:

Klevis Dhigoi              Kryesuese

Erjana Pjetri                Relator

Ersa Karaj                   Anëtare

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.