Seancë për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Rebani Jaupi

NJOFTIM PËR SEANCË PËR DHËNIE VENDIMI

Njoftim Seance për dhënie Vendimi për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Rebani Jaupi.

 

Subjekti:Z. Rebani Jaupi, me funksion Drejtor i Departamentit për Sigurinë Publike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

 

Vendi: Salla e Mbledhjeve, kati 1, Ministria e Brendshme.

Data 15.04.2024, Ora: 10:30
Trupa e Vlerësimit:

Denisa Sina     Kryesuese

Suela Bulku    Relatore

Arben Sefaj     Anëtare

 

 

Shënim: Të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Seancë për dhënie Vendimi duhet të dërgojnë një kërkesë me shkrim në adresën zyrtare të AMP-së info@amp.gov.al, duke specifikuar gjeneralitetet dhe numrin personal, ndërsa gazetarët të specifikojnë edhe median që përfaqësojnë.